Algemene voorwaarden

ONLINESHOP S.R.L., een rechtspersoon met de Roemeense nationaliteit, is statutair gevestigd in Piatra Neamt, Olteniei no. 26A, bestelnummer in het handelsregister J27/513/2004 en unieke fiscale registratiecode RO16306031.1. CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Door een bestelling op de site te registreren, stemt de koper in met de vorm van communicatie (per telefoon of e-mail) waarmee ONLINESHOP S.R.L .. zijn commerciële activiteiten uitvoert.

De kennisgeving die de koper ontvangt nadat de bestelling is gedaan, is louter informatief en houdt geen aanvaarding van de bestelling in. Deze melding gebeurt elektronisch (e-mail) of per telefoon.

Om gerechtvaardigde redenen behoudt ONLINESHOP S.R.L .. zich het recht voor om de hoeveelheid goederen in de bestelling te wijzigen. Als u de hoeveelheid goederen in de bestelling wijzigt, stelt u de koper hiervan op de hoogte op het e-mailadres of telefoonnummer dat beschikbaar is op het moment van bestelling en stuurt hij het betaalde bedrag terug.

Het contract wordt beschouwd als gesloten tussen ONLINESHOP S.R.L. en koper op het moment van ontvangst door de koper, via de elektronische post, van de kennisgeving van verzending van de bestelling.


2. FACTURERING - BETALING

De prijzen van de goederen die worden weergegeven op de website www.mypni.nl zijn inclusief T.V.A. volgens de geldende wetgeving.

De prijs en de betaalmethode worden bij elke bestelling gespecificeerd. ONLINESHOP S.R.L. zal de koper een factuur verstrekken voor de geleverde goederen, waarbij de koper verplicht is alle informatie te verstrekken die nodig is om de factuur volgens de geldende wetgeving te verstrekken.

Voor een correcte communicatie van de factuur voor de bestelling, is de koper verplicht om bij te werken wanneer de gegevens in het account of op www.mypni.nl het geval zijn en om toegang te krijgen tot de informatie en documenten met betrekking tot elke bestelling, die in het account aanwezig zijn.

 

3. LEVERING VAN GOEDEREN

ONLINESHOP S.R.L. verbindt zich ertoe de goederen in het koeriersysteem van deur tot deur aan de koper te leveren.

 

De verkoper zorgt voor de juiste verpakking van de goederen en zorgt voor de verzending van de bijbehorende documenten (de belastingfactuur en het garantiecertificaat uitgegeven door de verkoper of een leverancier ervan voor de gekochte goederen).

Wij informeren u dat bij de aankoop van een nieuw product, op verzoek van de koper, de distributeurs verplicht zijn om AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) kosteloos één voor één in het systeem te nemen onder dezelfde voorwaarden als de levering van het nieuwe product, als de apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies heeft vervuld als de nieuw geleverde apparatuur.


4. GARANTIES

Alle goederen die door ONLINESHOP S.R.L. worden verkocht, genieten garantiebepalingen in overeenstemming met de geldende wetgeving en het commerciële beleid van de producenten. De goederen zijn nieuw, in de originele verpakking en afkomstig van bronnen die door elke fabrikant zijn geautoriseerd.

In het geval van defecte goederen die tijdens de garantieperiode worden geclaimd, moet dit worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen in het garantiecertificaat.

Het ontbreken van het garantiebewijs van het goed moet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen worden gemeld op het adres [email protected].

OPMERKING: We voeren geen service en montage uit bij de klant thuis.


5. OVERDRACHT VAN GOEDEREN

De eigendom van de goederen gaat over bij aflevering, na de betaling door de koper op de locatie die in de bestelling is aangegeven (begrip bij aflevering - de handtekening van ontvangst van het door de koerier verstrekte transportdocument).


6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 
Volgens de vereisten van wet nr. 677/2001 voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, gewijzigd en voltooid, ONLINESHOP S.R.L. heeft de verplichting om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt op een veilige manier en alleen voor de gespecificeerde doeleinden te beheren. ONLINESHOP SRL is geregistreerd in het Register van Bewijs van Persoonsgegevensverwerking met nr. 18650.

Het doel van de gegevensverzameling is: de klanten informeren over de situatie van hun account, de kopers informeren over de evolutie en status van de bestellingen, de aangeboden goederen evalueren, de commerciële activiteit van het promoten van de goederen, marketing, reclame, media, administratief, ontwikkeling, marktonderzoek, statistieken, tracking en monitoring van verkoop en klantgedrag.

Door de gegevens in het accountcreatie- en / of bestelformulier in te vullen, verklaart en aanvaardt de koper onvoorwaardelijk dat zijn persoonlijke gegevens worden opgenomen in de database van ONLINESHOP SRL, en geeft hij zijn uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming dat al deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen. , gebruikt en verwerkt door ONLINESHOP SRL.

De persoonlijke informatie van de koper kan ook worden verstrekt aan het parket, de politie, de rechtbanken en andere bevoegde instanties van de staat, op basis van en binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen en naar aanleiding van geformuleerde uitdrukkelijke verzoeken..